Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠAMPIONÁTY - PODMÍNKY UDĚLENÍ

 

Řád pro udělování titulu

"ŠAMPION ČMKU"

 

 

1.      CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.

2.      CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.

3.      CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.

4.      Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5.      Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.

6.      Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.


Schváleno P ČMKU 18.2.2011

                 Řád nabývá platnosti od 1.7.2011

                                    

                                     Řád pro udělování titulu
                       “ ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
 2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství  (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.
6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění  CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.
Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATNOST TOHOTO ŘÁDU BYLA UKONČENA VALNOU HROMADOU ČMKU K 1.4.2011. POKUD PES SPLNIL PODMÍNKY TOHOTO ŘÁDU PRO UDĚLENÍ TITULU DO 31.3.2011, MŮŽE O JEHO PŘIZNÁNÍ POŽÁDAT NEJPOZDĚJI DO 30.6.2011 (ROZHODNUTÍ P ČMKU ZE DNE 17.3.2011).

 

Řád pro udělování titulu

"ČESKÝ ŠAMPIÓN "

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1)

          1. Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP.

          2. Plemena podřízená zkoušce:

a) 2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP + zkouška zařazující na MVP do tř. pracovní

b) 5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP

Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů. Ostatní podmínky zůstávají zachovány.

Psům, kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010, bude šampion přiznán podle původního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,

 

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,

 

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

 

Schváleno P ČMKU 22.11.2001.

Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Úprava – Usnesení 160/03/10 z 25.3.2010 platné od 1.1.2011 – odstavec 1)

ŘÁD POZBÝVÁ PLATNOSTI K 1.4.2011

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řád pro udělování titulu

"ČESKÝ ŠAMPIÓN "

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1)

a) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro  zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho  nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být  získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové  výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem  předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.

 

 

 

b) u ostatních FCI uznaných plemen:
čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a  ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

 

c) u FCI zatím neuznaných plemen : 

čtverým získáním čekatelství CAC -

 

 

 

 

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

 

Schváleno P ČMKU 22.11.2001.

Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

ŘÁD UKONČIL PLATNOST K 1.1.2011.

ŘÁD ZNOVU NABYL PLATNOSTI OD 1.4.2011.

 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Řád pro udělování titulu " ČESKÝ GRANDŠAMPION "
1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů
čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných
kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR
4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na
výstavách národních, speciálních nebo klubových.
5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu
psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a
vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky pro udělování titulu " ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
Podmínky pro psa a feny::
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3) započítávají se výstavy konané v ČR
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
6) diplom vystavuje sekretariát ČMKU
Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005
Řád nabývá platnosti od 1.1.2006

 

Výstavní tituly

Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů, a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

 

Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

 

Krajský vítěz

Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

 

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

 

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV

Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

 

Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

 

Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 

Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 

Vítěz plemene- Best of Breed - BOB

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

 

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

 

Vítěz velké národní ceny – BONB (Best of National Breeds)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

 

Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

 

Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

Vítěz mladých skupiny FCI - JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí plemene (BOJ) příslušné skupiny FCI

 

Nejlepší mladý výstavního dne - J BOD (BEST OF DAY JUNIOR)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni Vítězové mladých skupin FCI (JBIG). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Juniorský vítěz výstavy JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých j skupin FCI (JBIG) u jednodenních výstav nebo u vícedenních výstav Nejlepší mladí jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

Čekatelství

 

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul českýjunior šampion může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

 

CAC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION

může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

CAC ČMKU čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB

 

CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

 

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. R. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

 

 

 

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:

 

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce

 


 

 

 

převzato z www.cmku.cz

 


 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 46918
Měsíc: 245
Den: 3